Produkty

Zalety

 • Gotowe do spoży­cia na zimno
 • Ide­alne po krótkim odgrzaniu
 • Łatwe w przechowywaniu
 • Łatwe w transporcie
 • Długi okres trwałości
 • Nie wyma­gają chłodzenia
 • Skra­cają czas przy­go­towywa­nia posiłku
 • Elimin­ują w kuchni „brudne” procesy
 • Oszczęd­ność do 80% energii
 • Zuży­wane 100% produktu
 • Zero odpadów!

Mamy przy­jem­ność zapro­ponować przetwory przy­go­towane z myślą o menu restau­racji i cateringu.

Pole­camy pieczarki kro­jone w trzech rodzajach:

 • Nat­ural — pieczarki steryl­i­zowane, kro­jone, w zalewie naturalnej
 • Veg­e­tal — pieczarki steryl­i­zowane, kro­jone, w zalewie nat­u­ral­nej oraz smażone z przyprawami (grzyby II gatunku)
 • Tri­fo­lati — pieczarki steryl­i­zowane, kro­jone smażone z przyprawami

Pieczarki sterylizowane, krojone, w zalewie naturalnej

Pieczarki steryl­i­zowane, kro­jone, w zalewie naturalnej

Pieczarki sterylizowane, krojone, smażone z przyprawami

Pieczarki steryl­i­zowane, kro­jone, smażone z przyprawami

Boczniaki sterylizowane, krojone, smażone z przyprawami

Bocz­ni­aki steryl­i­zowane, kro­jone, smażone z przyprawami

Typ Masa Brutto Masa netto Masa po odcieku Ter­min przy­dat­ności do spożycia Ilość w kartonie Ilość kar­tonów na palecie
Nat­ural 1624 g 1600 g 1200 g 36 miesięcy 12 30
Nat­ural (woreczki) 370 g 365 g 270 g 36 miesięcy 24 60
Veg­e­tal 1724 g 1700 g 1400 g 36 miesięcy 12 30
Veg­e­tal (woreczki) 375 g 370 g 300 g 36 miesięcy 24 60
Tri­fo­lati 1724 g 1700 g 1400 g 36 miesięcy 12 30

Pieczarki są pod­dane pro­ce­sowi steryl­iza­cji, a opakowanie zabez­piecza steryl­i­zowane wyroby przed zakaże­niem drob­nous­tro­jami po pro­ce­sie steryl­iza­cji, w cza­sie wyład­owa­nia z komory steryl­iza­tora, prze­chowywa­nia i trans­portu do miejsca użycia.

Wyjątkowo długi okres trwałości

Dzięki funkcjon­al­nemu opakowa­niu oraz pro­ce­sowi steryl­iza­cji, któremu pod­dawane są pieczarki, nasze pro­dukty mogą być prze­chowywane bez chłodni nawet przez wiele lat. Są odporne na słońce i wysokie tem­per­atury. Mogą spoko­jnie czekać na swój czas nawet na pustyni.

Nie potrze­bu­jesz dużych powierzchni mag­a­zynowych i nie musisz się martwić o to, że Twoje zapasy mogą się zmarnować. Za sprawą steryl­iza­cji nasze pieczarki nawet po wyjątkowo długim prze­chowywa­niu zachowują świeżość oraz doskon­ałe walory smakowe i estetyczne.

Prak­ty­czne opakowanie

Pieczarki steryl­i­zowane Gar­de­nia Food są pakowane w syn­te­ty­czne opakowa­nia o wysok­iej wytrzy­małości. Rozmiar opakowa­nia i ilość pieczarek w paczce jest dos­tosowana do ilości najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych w restau­rac­jach, barach, hotelach i innych placówkach gastronomicznych.

Są to śred­nie opakowa­nia, o masie rzędu 1,5 kg, zbliżone ksz­tałtem do płask­iego worka. Worki są pakowane po kilka­naś­cie sztuk w pudła kartonowe, a następ­nie układane na pale­tach, kilka­naś­cie kar­tonów na jed­nej pale­cie. Dodatkowo, opakowa­nia na pale­tach są zabez­pieczane na czas trans­portu folią.

Opakowania pieczarek sterylizowanych

Opakowa­nia pieczarek sterylizowanych

Kartony z mniejszymi opakowaniami

Kartony z mniejszymi opakowaniami

Pieczarki sterylizowane na paletach

Pieczarki steryl­i­zowane na paletach

Nie potrzeba dodatkowych narzędzi aby otworzyć opakowanie – wystar­czy delikat­nym pociąg­nię­ciem oder­wać brzeg w miejscu zgrzewu.

Grzyby blan­szowane

Typ Rozmiar Okres ważności Waga netto Waga brutto
Skrzyniopaleta 120×100×70 cm 7 dni 320360 kg 530560 kg
Beczka 220 l W zależności od zalewy 150 kg 220 kg

Grzyby sus­zone

Pomidory suszone - opakowanie 150 g

Pomi­dory sus­zone opakowanie 150 g

Share your ideas!

Know good recipe? Made a photo? Send it to us! The best recipes get rewards! You’ll find the con­tact data on Con­tact page.

See also our offer at pieczarka​-bocz​niak​.pl

Feeds

Cook with us! Sub­scribe our recipe feed to be informed about new, deli­cious Recipes.

Facebook profile