Kim jesteśmy?

Gar­de­nia Food zaj­muje się przetwórst­wem warzyw oraz grzy­bów. Dzięki naszym pro­duk­tom można szy­bko przy­go­tować danie oraz przys­tawki na zimno i na ciepło. Dokładamy wszel­kich starań, aby zapewnić jakość i bez­pieczeństwo naszych przetworów. Więcej o firmie »

Dla Was stale posz­erzamy naszą ofertę. Zobacz Kat­a­log produktów »

Gardenia Food - pieczarki

Aktualności (zajawki artykułów)

Gardenia Food na Facebooku - Czytaj całość

facebook logo

Zapraszamy do komen­towa­nia naszego pro­filu na Facebooku!

Gardenia Food na Facebooku - Czytaj całość

Zalety woreczków aluminiowych

Zalety woreczków
Profil Facebook